Imprint

Ansvarlig utgiver

Bayer AS
Postboks 193
NO – 1325 Lysaker

Norge
Telefon: + 47 23 13 05 00
e-post

Registrert kontor: Drammensveien 288, 0283 Oslo Org.nr: 911268647

Copyright © Bayer AS og Bayerkonsernet

Avbildede personer på nettsiden er modeller.